คำถามทบทวนค๊าาาา

posted on 15 Sep 2011 22:02 by iponiq
คำถามทบทวน
1.มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
- ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์    มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการนำเสนอคือ ช่วยให้สะดวกในการจัดทำเอกสารและสามารถเชื่อมโยงกับจอโปรเจคเตอร์ช่วยให้นำเสนอได้ในที่กว้างและช่วยเพิ่มสีสันในเอกสารด้วย
 
2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสั่งพิมพ์อย่างไร
- ช่วยให้สะดวกในด้านเวลาในการจัดทำเอกสารและสามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วกว่า
ซึ่งการนำเสนอทแบบนี้ครอบคลุมทั่วโลกทำให้ได้รับความนิยมมาก
 
3.Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดได้บ้าง
 
 
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
 
5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอข้อมูลได้บ้าง
- smartphone , ipad , iphone , projector monitor , note book , อื่นๆ
 
6.นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีการนำเสนอที่ชัดเจนและสามารถจัด
ทำสื่อการสอนได้ง่าย ทั้งยังมีการใส่ลูกเล่นทั้งเสียงและรูปภาพที่ช่วยให้มีความเพลิดเพลินในการ
รับข้อมูล
 
7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้
อย่างไร
- 1.คลิกปุ่มออกแบบ
  2.เลือกแบบที่ต้องการ
  3.หรือคลิกที่ลูกศรและเลือกคำสั่งของแบบที่ต้องการ
  4.นำไปใช้กับสไลด์แผ่นที่เลือกไว้
 
8.การทำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลืื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint
สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
- 1.คลิกเลือกที่กล่องข้อความ
  2.คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
  3.คลิกเพิ่มลักษณะพิเศษ
  4.ตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามความต้องการ
 
9.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับ นำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย
3โปรแกรม
- 1.Media Gallery
  2.Movie Maker
  3.Microsoft PowerPoint
  4.Microsoft Word
  5.Microsoft excel
 
10.ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Micorsoft PowerPoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร
- ได้โดยการนำเสนอผ่าน รูปภาพ , แผนภูมิ หรือ อักษรศิลป์ก็ได้
 
11.เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint หรือไม่อย่างไร
- ไม่จำเป็น เพราะ ถึงหากไม่มีเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Micorsoft PowerPoint ยังสามารถนำเสนอ
ข้อมูลผ่านสื่อทางอื่นได้ เช่น projector monitor
 
12.Microsoft PowerPoint สามารถ แทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
- ได้ โดยมีวิธีการดังนี้
  แทรกรูปภาพ
  1.คลิกที่จุดที่ต้องการแทรกภาพ
  2.บนแท๊บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ
  3.คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะแทรก แล้วดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพนั้นเมื่อต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ
     จากนั้นกด แทรก
  แทรกภาพยนตร์และเสียง
  1.คลิก Insert > Movie and Sound
  2.ถ้าต้องการเลือก เสียง ให้คลิก Sound from file 
  3.ถ้าต้องการเลือก ภาพยนตร์ ให้คลิก Movie from file
  4.เลือกภาพยนตร์หรือเสียงจากในแฟ้ม
 
13.การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัว
หนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
- ดีกว่า คือ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมารวมเป็นผังให้เข้าใจ
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
14.การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับผู้มีข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟค์แวร์ใดบ้าง
- ฮาร์ดแวร์ : projector monitor , ลำโพง , ไมค์
  ซอฟร์แวร์ : Microsoft PowerPoint
 
15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือ ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
- television , smartphone , computer

edit @ 15 Sep 2011 22:13:53 by iPon

Comment

Comment:

Tweet

Cheap nfl Jerseys wholesale center, just for you. Rock bottom price with superior quality.

#237 By Wholesale Cheapest nhl Jerseys from China (201.63.184.41|172.246.113.38, 201.63.184.41) on 2014-01-04 10:16

Wholesale Cheap 2013 Customized Nike nfl Jerseys

#236 By Wholesale nfl Jerseys China (200.217.147.191|216.244.75.214, 200.217.147.191) on 2014-01-03 23:09

'glee's' darren criss gives you key in his or perhaps her wild party clothes
nike free 3 tilbud
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free 3 tilbud">nike free 3 tilbud</a>

#235 By nike free 3 tilbud (120.43.5.57) on 2013-11-15 09:28

Good Quality For NFL Iphone Case From China

#234 By Jimmy Graham Youth Jersey (216.244.95.118, 105.237.15.167) on 2013-11-15 01:49

'glee's' darren criss stocks disguised . secret for his own uncommon promenade costume
nike free sko 3
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free sko 3">nike free sko 3</a>

#233 By nike free sko 3 (120.43.5.57) on 2013-11-14 16:00

'i don't feature issues representing yoga'
󥻥 ؔ
<a href="http://xinchuan.njnu.edu.cn/geoguanli/lancel.asp" title="󥻥 ؔ">󥻥 ؔ</a>

#232 By 󥻥 ؔ (110.85.74.231) on 2013-11-13 21:47

'glee's' darren criss explains back hidden technique associated with your extravagant celebration ensemble
Nike Air Presto
<a href="http://www.svetplus.com/airpresto.asp" title="Nike Air Presto">Nike Air Presto</a>

#231 By Nike Air Presto (110.85.74.231) on 2013-11-13 10:13

'glee's' darren criss gives you technique in his or maybe her crazy party shirts or dresses
nike free run 3
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free run 3">nike free run 3</a>

#230 By nike free run 3 (222.77.247.18) on 2013-11-12 10:49

La-La Property Highlights has introduced 2 completely new positioning by just Steve LoDuca, famous for the purpose of his certain modern musics with the Wickedness 2 Gone demonstrates to and also Telly Xena and even Hercules. Mixed thoroughly about the same 2-CD founded, the particular credit ratings to your Librarian: Proceed 3 back to Twin Solomon Mines additionally, the particular Librarian: Hunt for many of the Spear tend to be more commonplace totals as opposed to the present day stew that can travelled within the these carries out, each modestly direct to the point still hugely swashbuckling orchestral arrangements, and in some cases really nice. Concurrently videos tend to be made-for-TV benefits with TNT (06 in addition to 2004, correspondingly), exec put together just by Dean Devlin and even evident Noah Wylie as a normal librarian whose goal to obtain a splendid alexander doll destroyed through their particular native library leads to a wide range of our educational career.
󥯥`ȣﶬ
<a href="http://www.bluedogglass.com.au/wp-includes/moncler.php" title="󥯥`ȣﶬ">󥯥`ȣﶬ</a>

#229 By 󥯥`ȣﶬ (222.77.247.18) on 2013-11-12 10:45

Buy 2013 nfl T-shirts here to get lowest price, fast free shipping and 100% product gurantee!

#228 By Cheap NFL Jerseys (216.244.83.135, 91.232.188.3) on 2013-11-12 05:06

wholesale NHL Iphone Case outlet, best supplier from china shop with free shipping and competitive price.

#227 By Cheap NFL Jerseys (84.241.55.253) on 2013-11-12 01:40

'glee's' darren criss stocks unknown secret with regard to his own false promenade halloween costume
Moncler Store
<a href="http://www.svetplus.com/igrice/moncler2.html" title="Moncler Store">Moncler Store</a>