คำถามทบทวนค๊าาาา

posted on 15 Sep 2011 22:02 by iponiq
คำถามทบทวน
1.มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร
- ระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารหลายชนิด โดยผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ฐานข้อมูล ตัวเลข กราฟิก ภาพ เสียง และวีดิทัศน์    มัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการนำเสนอคือ ช่วยให้สะดวกในการจัดทำเอกสารและสามารถเชื่อมโยงกับจอโปรเจคเตอร์ช่วยให้นำเสนอได้ในที่กว้างและช่วยเพิ่มสีสันในเอกสารด้วย
 
2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสั่งพิมพ์อย่างไร
- ช่วยให้สะดวกในด้านเวลาในการจัดทำเอกสารและสามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วกว่า
ซึ่งการนำเสนอทแบบนี้ครอบคลุมทั่วโลกทำให้ได้รับความนิยมมาก
 
3.Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดได้บ้าง
 
 
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft PowerPoint แตกต่างกันอย่างไร
- ต่างกันที่ การเชื่อมโยงภายในคือการเชื่อมไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่ในขอบเขตของไฟล์เดียวกัน แต่
การเชื่อมโยงภายนอกคือการเชื่ยมโยงไปยังจุดอื่นๆ แต่อยู่นอกไฟล์
 
5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอข้อมูลได้บ้าง
- smartphone , ipad , iphone , projector monitor , note book , อื่นๆ
 
6.นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
- โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่มีการนำเสนอที่ชัดเจนและสามารถจัด
ทำสื่อการสอนได้ง่าย ทั้งยังมีการใส่ลูกเล่นทั้งเสียงและรูปภาพที่ช่วยให้มีความเพลิดเพลินในการ
รับข้อมูล
 
7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมแม่แบบใน Microsoft PowerPoint สามารถทำได้
อย่างไร
- 1.คลิกปุ่มออกแบบ
  2.เลือกแบบที่ต้องการ
  3.หรือคลิกที่ลูกศรและเลือกคำสั่งของแบบที่ต้องการ
  4.นำไปใช้กับสไลด์แผ่นที่เลือกไว้
 
8.การทำหนดกล่องข้อความ หรือกำหนดวัตถุให้เคลืื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint
สามารถตั้งค่าได้ที่ใด
- 1.คลิกเลือกที่กล่องข้อความ
  2.คลิกขวาเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
  3.คลิกเพิ่มลักษณะพิเศษ
  4.ตั้งค่าการเคลื่อนไหวตามความต้องการ
 
9.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับ นำเสนอข้อมูล ตัวหนังสือ หรืออักษรมาอย่างน้อย
3โปรแกรม
- 1.Media Gallery
  2.Movie Maker
  3.Microsoft PowerPoint
  4.Microsoft Word
  5.Microsoft excel
 
10.ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Micorsoft PowerPoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอได้หรือไม่อย่างไร
- ได้โดยการนำเสนอผ่าน รูปภาพ , แผนภูมิ หรือ อักษรศิลป์ก็ได้
 
11.เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint หรือไม่อย่างไร
- ไม่จำเป็น เพราะ ถึงหากไม่มีเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Micorsoft PowerPoint ยังสามารถนำเสนอ
ข้อมูลผ่านสื่อทางอื่นได้ เช่น projector monitor
 
12.Microsoft PowerPoint สามารถ แทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
- ได้ โดยมีวิธีการดังนี้
  แทรกรูปภาพ
  1.คลิกที่จุดที่ต้องการแทรกภาพ
  2.บนแท๊บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ
  3.คลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะแทรก แล้วดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพนั้นเมื่อต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ
     จากนั้นกด แทรก
  แทรกภาพยนตร์และเสียง
  1.คลิก Insert > Movie and Sound
  2.ถ้าต้องการเลือก เสียง ให้คลิก Sound from file 
  3.ถ้าต้องการเลือก ภาพยนตร์ ให้คลิก Movie from file
  4.เลือกภาพยนตร์หรือเสียงจากในแฟ้ม
 
13.การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัว
หนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร
- ดีกว่า คือ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมารวมเป็นผังให้เข้าใจ
ภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
14.การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint สำหรับผู้มีข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟค์แวร์ใดบ้าง
- ฮาร์ดแวร์ : projector monitor , ลำโพง , ไมค์
  ซอฟร์แวร์ : Microsoft PowerPoint
 
15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตัวหนังสือ หรือตัวอักษร รูปภาพ หรือ ภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน
- television , smartphone , computer

edit @ 15 Sep 2011 22:13:53 by iPon

Comment

Comment:

Tweet

Cheap nfl Jerseys wholesale center, just for you. Rock bottom price with superior quality.

#237 By Wholesale Cheapest nhl Jerseys from China (201.63.184.41|172.246.113.38, 201.63.184.41) on 2014-01-04 10:16

Wholesale Cheap 2013 Customized Nike nfl Jerseys

#236 By Wholesale nfl Jerseys China (200.217.147.191|216.244.75.214, 200.217.147.191) on 2014-01-03 23:09

'glee's' darren criss gives you key in his or perhaps her wild party clothes
nike free 3 tilbud
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free 3 tilbud">nike free 3 tilbud</a>

#235 By nike free 3 tilbud (120.43.5.57) on 2013-11-15 09:28

Good Quality For NFL Iphone Case From China

#234 By Jimmy Graham Youth Jersey (216.244.95.118, 105.237.15.167) on 2013-11-15 01:49

'glee's' darren criss stocks disguised . secret for his own uncommon promenade costume
nike free sko 3
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free sko 3">nike free sko 3</a>

#233 By nike free sko 3 (120.43.5.57) on 2013-11-14 16:00

'i don't feature issues representing yoga'
󥻥 ؔ
<a href="http://xinchuan.njnu.edu.cn/geoguanli/lancel.asp" title="󥻥 ؔ">󥻥 ؔ</a>

#232 By 󥻥 ؔ (110.85.74.231) on 2013-11-13 21:47

'glee's' darren criss explains back hidden technique associated with your extravagant celebration ensemble
Nike Air Presto
<a href="http://www.svetplus.com/airpresto.asp" title="Nike Air Presto">Nike Air Presto</a>

#231 By Nike Air Presto (110.85.74.231) on 2013-11-13 10:13

'glee's' darren criss gives you technique in his or maybe her crazy party shirts or dresses
nike free run 3
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="nike free run 3">nike free run 3</a>

#230 By nike free run 3 (222.77.247.18) on 2013-11-12 10:49

La-La Property Highlights has introduced 2 completely new positioning by just Steve LoDuca, famous for the purpose of his certain modern musics with the Wickedness 2 Gone demonstrates to and also Telly Xena and even Hercules. Mixed thoroughly about the same 2-CD founded, the particular credit ratings to your Librarian: Proceed 3 back to Twin Solomon Mines additionally, the particular Librarian: Hunt for many of the Spear tend to be more commonplace totals as opposed to the present day stew that can travelled within the these carries out, each modestly direct to the point still hugely swashbuckling orchestral arrangements, and in some cases really nice. Concurrently videos tend to be made-for-TV benefits with TNT (06 in addition to 2004, correspondingly), exec put together just by Dean Devlin and even evident Noah Wylie as a normal librarian whose goal to obtain a splendid alexander doll destroyed through their particular native library leads to a wide range of our educational career.
󥯥`ȣﶬ
<a href="http://www.bluedogglass.com.au/wp-includes/moncler.php" title="󥯥`ȣﶬ">󥯥`ȣﶬ</a>

#229 By 󥯥`ȣﶬ (222.77.247.18) on 2013-11-12 10:45

Buy 2013 nfl T-shirts here to get lowest price, fast free shipping and 100% product gurantee!

#228 By Cheap NFL Jerseys (216.244.83.135, 91.232.188.3) on 2013-11-12 05:06

wholesale NHL Iphone Case outlet, best supplier from china shop with free shipping and competitive price.

#227 By Cheap NFL Jerseys (84.241.55.253) on 2013-11-12 01:40

'glee's' darren criss stocks unknown secret with regard to his own false promenade halloween costume
Moncler Store
<a href="http://www.svetplus.com/igrice/moncler2.html" title="Moncler Store">Moncler Store</a>

#226 By Moncler Store (222.77.247.18) on 2013-11-12 00:50

'i don't contain issues symbolizing yoga'
˚ݤΥ֩`ĵn
<a href="http://www.svetplus.com/images/ugg.html" title="˚ݤΥ֩`ĵn">˚ݤΥ֩`ĵn</a>

#225 By ˚ݤΥ֩`ĵn (222.77.247.18) on 2013-11-11 11:18

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=609">ugg ベイリーボタン 激安,ugg 正規品,ugg サイズ 選び</a>
Sell high quality low price nfl . Buy here to get free shipping. Shop now or never.

#223 By wholesale nfl jerseys paypal (222.77.228.224) on 2013-11-09 07:06

Good Quality NHL Iphone Case Wholesale Center

#222 By baldmc.com/flashmp3player/mp3/readme12.html (27.153.217.54) on 2013-11-07 17:01

http://www.bsafwefasdcfewqgfe.combsafwefasdcfewqgfe

#221 By xcvswefvsdfe (58.22.17.52) on 2013-11-07 06:16

คำถามทบทวนค๊าาาา | Ponqenie

#220 By Wholesale Nike NFL Jerseys (216.244.83.132, 46.20.38.43) on 2013-11-07 02:17

Shop for all Iphone Case Wholesale with different color and size also and free shipping.

#219 By Cheap Jerseys From China (94.203.216.95) on 2013-11-07 02:12

China factory direct price, low price, best quality, fast shipping. Buy new style 2013 Iphone Case here.
<a href="http://www.appropriategenius.com/コーチ-ショルダーバッグ-c-1_24/有名なコーチ-バッグ-coach-18351-siggd-コーチ-ポピー-シグネチャー-サティーン-グラム-トートバッグハンドバッグ-シルバーライトカーキゴールドsalesa0720当店の誠実-p-3785.html">【有名な】コーチ バッグ COACH 18351 SIGGD コーチ ポピー シグネチャー サティーン グラム トートバッグ/ハンドバッグ シルバー/ライトカーキ/ゴールド【SALE】【sa0720】当店の誠実</a>
セリーヌ,絶対にお 買得!セリーヌ 通販 http://livingdreams.jp/main/wp-shop/celine/shoponline.php?product_id=35/

#217 By セリーヌ,絶対にお 買得!セリーヌ 通販 (192.99.6.118) on 2013-11-06 09:53

<a href="http://www.appropriategenius.com/長財布-c-15_78_79/グッチ-長財布-gucci-グッチ-二つ折りフラップ-metal-barメタルバー-gg柄キャンバス-ロゴプレート-ブラック-244946-f40ir-1000-p-5242.html">グッチ 長財布 GUCCI グッチ 二つ折りフラップ METAL BAR/メタルバー GG柄キャンバス ロゴプレート ブラック 244946 F40IR 1000</a>
【超安い】クロエクロエ 香水 激安 http://www.excaliburs.jp/store/chloe/shoponline.php?product_id=61/

#216 By 【超安い】クロエクロエ 香水 激安 (192.99.6.118) on 2013-11-06 08:53

<a href="http://www.appropriategenius.com/財布小物-c-223_224/シーバイクロエ-see-by-chloe-ラウンドファスナー長財布小銭入れ付9p7378p44063taupe-ブラウン系セールレディース-p-6838.html">シーバイクロエ (SEE BY CHLOE) ラウンドファスナー長財布小銭入れ付9P7378-P44-063TAUPE ブラウン系【セール】【レディース】</a>
http://www.excaliburs.jp/store/longchamp/shoponline.php?product_id=167/

#215 By (192.99.6.118) on 2013-11-06 08:21

<a href="http://www.appropriategenius.com/長財布-c-10_11_50/プラダ-prada-財布1m0506-saffiano-metal型押しカーフ-ラウンドファスナー長財布ametistaワインレッド系在庫一掃処分-p-2031.html">プラダ PRADA 財布1M0506 SAFFIANO METAL(型押しカーフ) ラウンドファスナー長財布AMETISTA(ワインレッド系)在庫一掃処分</a>
エルメス 国内最大級オークション!エルメス 財布 ベアン http://www.excaliburs.jp/store/hermes/shoponline.php?product_id=31/
<a href="http://www.appropriategenius.com/シャネル-ピアス イヤリング-c-13_67/シャネル-chanelアクセサリーピアス送料無料-a42175-クリアシルバー-クリアラインストーンccピアス激安offレディースセール美しい-即納-p-2365.html">シャネル CHANEL★アクセサリー(ピアス)【送料無料】 A42175 クリア×シルバー クリアラインストーンCCピアス激安%OFF!レディースセール美しい 【即納】</a>
コーチ専門店へようこそ!coach ホームページ http://livingdreams.jp/main/wp-shop/coach/shoponline.php?product_id=180/
<a href="http://www.appropriategenius.com/ダミエ バッグ-c-4_73_135/ルイヴィトン louis-vuitton ヴィトン ダミエ lv バッグ トートバッグ ネヴァーフルpm エベヌ n5110902p04aug13-p-8031.html">ルイヴィトン LOUIS VUITTON ヴィトン ダミエ LV バッグ トートバッグ ネヴァーフルPM エベヌ N5110902P04Aug13</a>
tiffany,国内最大級オークション!tiffany 価格 http://livingdreams.jp/main/wp-shop/tiffany/shoponline.php?product_id=101/

#212 By tiffany,国内最大級オークション!tiffany 価格 (188.165.255.124) on 2013-11-06 06:05

<a href="http://www.appropriategenius.com/トートバッグ-c-15_54_115/グッチ-トートバッグ-gucci-ビジネスバッグ-lovelyラブリー-ggハートモチーフ-gg柄キャンバスレザー-ベージュブラウン-257069-fafxg-9643-p-6870.html">グッチ トートバッグ GUCCI ビジネスバッグ LOVELY/ラブリー GGハートモチーフ GG柄キャンバス×レザー ベージュ×ブラウン 257069 FAFXG 9643</a>
【大注目】モンクレールmoncler rod http://www.bastnic.info/shop/moncler/shoponline.php?product_id=38/

#211 By 【大注目】モンクレールmoncler rod (192.99.6.15) on 2013-11-06 05:04

<a href="http://www.appropriategenius.com/長財布-c-15_78_79/グッチ-gucci-長財布-二つ折り-ggtwins-gg柄レザーグッチ-シマ-ggチャーム-ブラック-233024-aa61n-1000-p-975.html">グッチ GUCCI 長財布 二つ折り GGTWINS GG柄レザー/グッチ シマ GGチャーム ブラック 233024 AA61N 1000</a>
【大注目】モンクレールモンクレールv http://www.bastnic.info/shop/moncler/shoponline.php?product_id=136/

#210 By 【大注目】モンクレールモンクレールv (192.99.6.15) on 2013-11-06 04:48

คำถามทบทวนค๊าาาา | Ponqenie

#209 By Buy Wholesale Jerseys Nike NFL From China Cheap Free Shipping Only Take 3-6 Days (216.244.83.132, 37.114.201.57) on 2013-11-06 04:46

http:/lzadventures.com/ugg/ugg-sko-fitness-training-C31893/ugg sko fitness training
グッチ キーケース GUCCI 6連『2013年春夏新作』MAY FAIR/メイフェア リボン GGキャンバス ベージュ×ダークオレンジ 257007 F4C2G 8873 [257007 F4C2G 8873] - 14,700円(消費税込) http://www.monashliberals.org/キーケース-c-15_16/グッチ-キーケース-gucci-6連2013年春夏新作may-fairメイフェア-リボン-ggキャンバス-ベージュダークオレンジ-257007-f4c2g-8873-p-8205.html/
http:/dreamtickinteractive.com/amazon/new-york-giants/index.php?44.html/nike elite jersey Giants - 2013-2014 Authentic NFL Jersey From China Free shipping!

#207 By Marques de Montres Rolex pas cher 071 (63.141.225.170) on 2013-11-06 04:02

Buy Replica nfl from us is a wise choice. We are professional nfl wholesale in China with good reputation.
"Speculative transfer " ills lie
<a href="http://www.svetplus.com/drm/lancel-handbags.asp" title="sac pas cher lancel">sac pas cher lancel</a>

#205 By sac pas cher lancel (110.86.166.110) on 2013-11-06 01:12

<a href="http://www.acciongeriatrica.com/バッグ12539ハンドバッグ-c-88_93/クロエchloe-マーシー ラージ ハンドバッグナッツベージュ3s0851161174-p-3975.html"> クロエ(Chloe) マーシー ラージ ハンドバッグ(ナッツベージュ)3S0851-161-174,2013年10月新入荷</a>
http:/ginamallet.com/nfl-shop/washington-redskins/index.php?105.html/Redskins jersey dress

#203 By 2012 hot Chanel double flap Borse 35944 Black oil wax [bor930512uy] €197.95 (63.141.225.170) on 2013-11-05 11:37

http:/lzadventures.com/ugg/billige-ugg-støvler-i-danmark-er-jeg-født-lyrics-finder-C34896/billige ugg støvler i danmark er jeg født lyrics finder
http:/www.matdiscussion.org/nflstore/texans/index.php?76.html/78-jersey Steelers - NFL Jersey Store
http:/savingourgreekorthodoxfaith.com/nflshop/kansas-city-chiefs/index.php?53.html/steve young Chiefs jersey
ルイヴィトン ダミエ テムズPM ショルダーバッグ ダークブラウン N48180 オンライン販売 http://www.showofhope.com/ルイヴィトン-ダミエ-テムズpm-ショルダーバッグ-ダークブラウン-n48180-オンライン販売-p-986.html?zenid=32c479df216fb75d16b98d817ad26fa5/
'glee's' darren criss explains you hidden expertise involving this wacky party attire
<a href="http://www.svetplus.com/public.asp" title="beats pas che">beats pas che</a>

#199 By beats pas che (120.40.148.69) on 2013-11-04 16:33

http:/phantomcircleinc.com/ugg/billiga-kta-uggs-house-slippers-C9754/billiga kta uggs house slippers
http://www.goemer.com/bvlgari-ブルガリ-ルチア-3バンド-ダイヤモンドリング-18kホワイトゴールド-14号-指輪-18kwg-【20120610】-p-43.html?zenid=6e2387be181762223ceb27c3b46508aa/

#198 By (198.204.241.10) on 2013-11-04 09:28

คำถามทบทวนค๊าาาา | Ponqenie

#197 By Wholesale Jerseys from China (216.244.83.135, 118.112.53.159) on 2013-11-04 08:19

http:/ginamallet.com/nfl-shop/new-york-giants/index.php?16.html/Giants elite jersey
http:/myelitegrocer.com/ugg/ugg-australia-tall-classic-C1167/ugg australia tall classic
404 - ファイルまたはディレクトリが見つかりません。 http://www.ueshima.co.jp/miumiu/2013102417375929825.html/
http:/publicibay.com/moncler/moncler-x-white-mountaineering-C275/moncler x white mountaineering
バッグ GUCCI バッグ トートバッグ http://www.showofhope.com/バッグ-gucci-バッグ トートバッグ-p-1683.html?zenid=1eebbfb02e1fbd6b5055aff6f1751f34/

#194 By バッグ GUCCI バッグ トートバッグ (198.27.82.134) on 2013-11-04 07:04

http:/phantomcircleinc.com/ugg/ugg-adirondack-tall-otter-size-9-C9149/ugg adirondack tall otter size 9

#193 By Chanel Medium CC Borse Snake White 25168 [bor180313uy] €197.95 (198.204.241.10) on 2013-11-04 06:01

<a href="http://www.goemer.com/ミラースタンド-鏡-薔薇-ローズ-パープル-紫-【20130130】-p-1012.html?zenid=05b78928bf99fa0e0d7e277c3ff97b18"><a href="</a>
miu miu 財布ミュウミュウ ブランドmiumiu 仙台 http://www.ueshima.co.jp/miumiu/2013102417374892589.html/
http:/creativecirclecommunities.com/ebay/philadelphia-eagles/index.php?12.html/black Eagles jersey - 2013-2014 NFL Jersey From China Free shipping

#191 By Montres Chopard pas cher 149 (198.204.241.10) on 2013-11-04 00:50

http:/publicibay.com/moncler/moncler-jacke-angers-gold-C2953/moncler jacke angers gold
louis vuitton 店舗espace louis vuitton tokyoヴィトンの靴 http://www.kyokogyo.or.jp/lv/2013102417434548891.html/
http:/lzadventures.com/ugg/billige-ugg-bamsestøvler-2013-doomsday-virus-C21503/billige ugg bamsestøvler 2013 doomsday virus
シャネル カメリア ラムスキン 長財布 ターコイズブルー&ゴールド (CHANEL アウトレット) http://www.showofhope.com/シャネル-カメリア-ラムスキン-長財布-ターコイズブルーampゴールド-chanel-アウトレット-p-338.html?zenid=7bc40699bf74680fed21f3640b8fdf79/
http:/myelitegrocer.com/ugg/prix-ugg-australia-dakota-moccasin-C337/prix ugg australia dakota moccasin
ディオール レディディオール カナージュ ハンドバッグ ナイロン ブラック×シルバー金具 【ディオール の バッグ バック】 http://www.worththechaos.com/ディオール-レディディオール-カナージュ ハンドバッグ ナイロン ブラック×シルバー金具-【ディオール-の-バッグ-バック】-p-8418.html?zenid=459bf376920124755c90276dfad7c032/