ภาษาโลโก้

posted on 15 Sep 2011 21:32 by iponiq
LOGO language (ภาษาโลโก)
 
 
 
             
 
 
               
 
 
 
ภาษาโลโกบนระบบปฏิบัติการวินโดว์
ภาษาโลโกได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 และเมื่อต้นปี พ.ศ.2523 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ออกแบบโปรแกรมสร้างภาพกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เรียกว่า ภาษาโลโก

คำว่า “โลโก” หมายถึงหุ่นยนต์เต่า สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยการควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เคลื่อนที่จะเขียนรอยทางเดินไปตามทิศทางนั้น ๆ ด้วย ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย ๆ เช่น เมื่อต้องการให้เต่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะใช้คำสั่งว่า FORWARD (ซึ่งแปลว่า เดินหน้า) หรือ ต้องการให้ย้อนกลับจะใช้คำสั่งว่า REVERSE (ซึ่งแปลว่า ย้อนกลับ) และคำสั่งให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายจะใช้ว่า RIGHT หรือ LEFT เป็นต้น
ภาษาโลโกมีจุดเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมจาก ไบรอัน ฮาร์เวย์ และคณะทำงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์–เบิร์กเลย์ ซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่า "โลโกเบิร์กเลย์" หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน จากระบบยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบดอส (DOS) จนถึงปัจจุบัน ยอร์จ มิลส์ ได้พัฒนาให้สามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า “เอ็มเอสดับบลิวโลโก”(MSWLogo)
MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโลโกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก การใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก เหมือนโปรแกรมอื่นๆ ที่มีปุ่มเลือกและสัญรูป ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โปรแกรมนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าในการสร้างสรรค์งานกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ จากจินตนาการของตนเองได้ง่าย ช่วยให้มีพื้นฐานและความถนัดเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ความแพร่หลายของโปรแกรม MSWLogo ที่นำไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้มีการสนับสนุนทางด้านวิชาการและตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก โดยสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

หน้าต่างโปรแกรมโลโก้

  
ส่วนที่ 1 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดงผล (Display window) เริ่มต้นจะมีภาพเต่าโลโกเป็นรูปสามเหลี่ยม ชี้ไปทางทิศเหนือ(คือด้านบนของจอภาพ) และเมื่อมีการสั่งให้เต่าทำงาน จะแสดงรอยทางเดินที่เต่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด ด้วยความยาวขนาดต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดงคำสั่ง (Commander window) คำสั่งที่สั่งให้เต่าโลโกทำงานเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วจะปรากฏให้เห็นในหน้าต่างนี้ คำสั่งที่พิมพ์เข้าไปก่อนจะอยู่บรรทัดบน ส่วนคำสั่งที่พิมพ์ตามเข้าไปจะอยู่บรรทัดล่าง คำสั่งเหล่านี้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อีก
ส่วนที่ 3 มีชื่อเรียกว่าช่องป้อนเข้าข้อมูล (Input box) เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างแสดงคำสั่ง เมื่อคลิกที่ช่องนี้จะปรากฏเครื่องหมายเคอร์เซอร์ (Cursor) ทำให้สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้ครั้งละ 1 บรรทัด เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดแป้น Enter เสมอ คำสั่งที่พิมพ์ลงไปจะไปปรากฏในหน้าต่างแสดงคำสั่ง (ส่วนที่ 2) และโปรแกรมจะทำการประมวลผล ในกรณีที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จะทำให้เต่าในหน้าต่างที่ 1 เกิดการเคลื่อนไหวด้วย แต่ถ้าคำสั่งมีข้อผิดพลาดก็จะปรากฏข้อความที่เต่าไม่เข้าใจ (I don’t know how to …) ในหน้าต่างที่ 2 นี้
ขณะที่อยู่ในช่องป้อนเข้าข้อมูล ถ้ากดแป้นลูกศรขึ้น เคอร์เซอร์จะเข้าไปอยู่ในหน้าต่างแสดงคำสั่งด้านบน จึงสามารถเลือกคำสั่งเดิมให้ทำงานได้อีก (โดยคลิกที่ปุ่ม Execute)
 
 
การเขียนชุดคำสั่งในลักษณะ Program Mode
ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ คล้ายกับของ เกย์ วอลเทอร์ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ พวกเขาจึงทำการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ เรียกว่าภาษา “โลโก” เป็นภาษาที่ง่ายสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์เต่า (Logo) เคลื่อนที่ไปมาและเปลี่ยนทิศทางตามที่ต้องการ ภาษาโลโกจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะทางภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างงานจากจินตนาการ โดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูก จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปให้สามารถจำลองหุ่นยนต์เต่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาพกราฟิกเต่า เคลื่อนที่ไปมาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาพกราฟิกเต่า มาเป็นภาพสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
 
 
คำสั่งที่สั่งให้เต่าโลโกทำงานดังที่ได้ทดลองปฏิบัติในใบงานที่ 3-4 นั้น เรียกว่าเป็นการทำงานในลักษณะ Command Mode กล่าวคือเต่าโลโกจะทำตามคำสั่งทันที่ที่กดแป้น Enter วิธีนี้สะดวกและได้ผลรวดเร็ว แต่จะเห็นว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก อาจต้องใช้คำสั่งลบจอภาพ (Clear Screen - CS) ซึ่งทำให้ภาพถูกลบไปทั้งหมด ต้องเริ่มต้นใหม่
ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการสั่งให้เต่าโลโกทำงาน แต่คราวนี้จะต้องพิมพ์ชุดคำสั่งทั้งหมดลงไปก่อน และเมื่อเรียกใช้ส่วนหนึ่งในชุดคำสั่งนี้ เต่าโลโกจะสร้างภาพทั้งหมดให้ทันที วิธีการนี้เรียกว่าเป็นการทำงานในลักษณะ Program Mode ตัวอย่างเช่น ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 100 หน่วย จะใช้คำสั่งใน comand mode
  
  
  
การเขียนโปรแกรมในลักษณะโปรแกรมย่อย
 
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างงานที่มีความซับซ้อน ควรแบ่งการเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สะดวกในการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง โปรแกรมแต่ละส่วนเรียกว่าโปรแกรมย่อย (Procedure) โปรแกรมย่อยสามารถนำมาใช้ในโปรแกรมหลักได้ โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทั้งหมดซ้ำอีก เพียงพิมพ์ชื่อโปรแกรมย่อยเท่านั้น
ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเขียนโปรแกรมย่อย เพื่อให้ได้ภาพสวนดอกไม้ โดยเขียนโปรแกรมย่อยสร้างรูปสี่เหลี่ยม (Square) ก่อน แล้วจึงเขียนโปรแกรมย่อยสร้างรูปดอกไม้ (Flower) หลังจากนั้นจึงเขียนโปรแกรมสร้างสวนดอกไม้ (Garden)
 
 
to square
repeat 4 [fd 40 rt 90]
end
 
 
  
 
 

 
 
to flower
fd 100
repeat 36 [rt 10 square]
setpencolor [0 0 0]
bk 100
end

            

to garden
pu setxy 0 0 pd
setpencolor [255 0 0] flower
pu setxy 150 0 pd
setpencolor [0 255 0] flower
pu setxy -150 0 pd
setpencolor [0 0 255] flower
end

เมื่อพิมพ์คำว่า garden ที่ช่องป้อนเข้าข้อมูล จะได้ดอกไม้จำนวน 3 ดอก 3 สี ดังภาพ

 

หมายเหตุ ชุดคำสั่งเพิ่มเติม

    setxy ค่าบนแกนx ค่าบนแกนy

เป็นการกำหนดให้เต่าโลโกเคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งพิกัด (x,y) ซึ่งที่จุดกึ่งกลางจอภาพค่า x=0 และค่า y=0 เช่น setxy 0 0 เป็นการกำหนดให้เต่าโลโกเคลื่อนไปอยู่ที่พิกัด (0,0)

จากจุดกึ่งกลาง ค่าบนแกน x จะมีค่าเป็น + เมื่อนับไปทางขวามือ และเป็น - เมื่อนับไปทางซ้ายมือ
จากจุดกึ่งกลาง ค่าบนแกน y จะมีค่าเป็น + เมื่อนับขึ้นไปด้านบน และเป็น - เมื่อนับลงมาด้านล่าง         

 

 
 
 

 

edit @ 15 Sep 2011 22:00:29 by iPon

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

Qcz09t <a href="http://ygeozvarhugx.com/">ygeozvarhugx</a>, ymobgsnpdgmp, [link=http://zdvgozbsoopn.com/]zdvgozbsoopn[/link], http://ipredkhennix.com/

#1 By cihgbcqck (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-29 21:36

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

#2 By gucci bags Outlet (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2012-09-14 19:19

Wow! Thank you! I permanently needed to write on my website something like that. Can I include a part of your post to my blog?

#3 By dolce & gabbana Outlet (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2012-09-16 17:42

I simply couldn't depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person provide on your guests? Is going to be back ceaselessly in order to check up on new posts

#4 By seo tutorial (103.7.57.18|118.125.193.70) on 2012-09-17 16:36

I am continuously searching online for tips that can aid me. Thank you!

#5 By diablo 3 gold (103.7.57.18|142.4.114.137) on 2012-09-18 16:07

Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

#6 By discount of inexpensive Hermes Birkin 30 Bags (103.7.57.18|142.4.114.137) on 2012-09-20 16:56

Hey, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

#7 By world of warcraft gold (103.7.57.18|216.244.86.131) on 2012-09-20 23:06

As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

#8 By sell wow gold (103.7.57.18|216.244.71.66) on 2012-09-24 09:59

Style is in an endless change and also the old fashions comes back after a period with a brand new twist version to produce a modern-day overall look this also complements functional office bag. The ladies handbag is probably the essential fashion accessories with regards to a woman, every female has her own fashion style not to mention the lady adjusts together with the most recent trend so a lady need to have several types of totes with various types of features for various functions. To a professional woman she'll need a career bag that'll be functional yet will go perfectly together with her apparel along with other fashion accessories.

#9 By redux.com/cozehemsihe106 (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-28 09:24

So the whole workout is less than 15 minutes and you expend much more energy than you would running. Im not going to give you numbers here since there is a bit of range depending on the source, but google calorie burn activity chart and compare boxing to the other activities. Youll notice that its towards the highest calorie burn activities, considerably more intensive than running.

#10 By Louis Vuitton Women M5929J Clutches Montaigne Clutch outlet (103.7.57.18|216.244.78.136) on 2012-09-30 04:25

Thanks so much for giving everyone such a special chance to read critical reviews from this site. It's usually very kind and stuffed with a lot of fun for me and my office mates to search the blog on the least three times a week to see the latest issues you will have. And of course, I'm just usually pleased with all the cool thoughts you give. Certain two ideas in this article are undeniably the most efficient I've had.
seo software

#11 By seo software (103.7.57.18|119.5.37.24) on 2012-10-06 11:23

I want to get across my respect for your kindness in support of those who should have assistance with this particular area. Your real commitment to passing the message up and down has been wonderfully productive and has continually empowered many people much like me to get to their ambitions. Your amazing invaluable guidelines can mean this much a person like me and still more to my mates. Regards; from each one of us.
coco chanel

#12 By coco chanel (103.7.57.18|199.168.97.194) on 2012-11-02 01:26

ไปเทื่ยวกันไม่

#13 By punmx@tomxail.com (103.7.57.18|202.29.190.81) on 2012-11-06 09:43

go back in time for you to bc and control the ah on your server so you never have to settle for gold again?

#14 By guild wars 2 gold (103.7.57.18|119.39.8.56) on 2012-11-09 20:05

I truly appreciate this post. Ive been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

#15 By wow gold (103.7.57.18|113.240.27.97) on 2012-11-20 00:48

Great tremendous issues here. Im very happy to peer your post. Thank you so much and i am taking a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?
gw2 gold
<a href="http://www.goldgw2gold.com/" title="gw2 gold">gw2 gold</a>

#16 By gw2 gold (103.7.57.18|124.225.162.111) on 2012-11-22 04:08

I take pleasure in, lead to I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

#17 By seo tools (103.7.57.18|119.5.33.32) on 2012-11-28 19:16

Hi there, every time i used to check weblog posts here in the early hours in the morning, since i like to learn more and more.
chanel handbags
<a href="http://chanelhandbags.v5s7.com" title="chanel handbags">chanel handbags</a>

#18 By chanel handbags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2012-11-30 01:11

As I website possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.
chanel bags
<a href="http://chanelbags.v5s7.com" title="chanel bags">chanel bags</a>

#19 By chanel bags (103.7.57.18|142.4.117.121) on 2012-11-30 02:07

Well I sincerely enjoyed studying it. This information provided by you is very practical for correct planning.
louis vuitton outlet online http://louisvuittonoutletonlines.overblog.com

#20 By louis vuitton outlet online (103.7.57.18|14.134.226.144) on 2012-12-13 12:27

What i don't realize is in truth how you're not really a lot more neatly-favored than you might be now. You're so intelligent. You realize therefore significantly on the subject of this matter, produced me individually believe it from so many various angles. Its like women and men don't seem to be interested until its something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times handle it up!
louis vuitton handbags http://higts.overblog.com/

#21 By louis vuitton handbags (103.7.57.18|119.62.210.139) on 2012-12-13 12:28

Jenna Virgin

#22 By brand (103.7.57.18|125.37.132.241) on 2012-12-23 13:39

Un nom de domaine est un masque sur une adresse IP. Le but dun nom de domaine est de retenir facilement ladresse dun site.

#23 By brand (103.7.57.18|60.19.41.110) on 2012-12-23 13:39

Completely agree with your comments on this - thanks for taking the time to post.

#24 By brand (103.7.57.18|183.188.64.206) on 2012-12-23 13:40

surefire m900

#25 By brand (103.7.57.18|123.12.53.6) on 2012-12-25 01:21

Eva Virgin

#26 By brand (103.7.57.18|114.98.83.78) on 2012-12-25 01:22

LOL! I just found a glitch in your site! Check if css is managed right!

#27 By brand (103.7.57.18|119.181.181.12) on 2012-12-25 01:22

Came clueless, left worried. Thanks for the post. - Work is a necessary evil to be avoided. - Mark Twain 1835 - 1910

#28 By brand (103.7.57.18|121.233.80.110) on 2012-12-26 20:11

Hi, I applaud your blog for informing people, very interesting article, keep up it coming

#29 By yahoo (103.7.57.18|14.210.45.246) on 2013-01-02 01:44

5MinuteMembershipSites

#30 By ebay (103.7.57.18|58.243.177.20) on 2013-01-02 01:44

Doing some browsing and noticed your website appears a bit messed up in my K-meleon internet browser. But fortunately hardly anyone uses it any longer but you may want to look into it. - A wide screen just makes a bad film twice as bad. - Samuel Goldwyn 1882 - 1974

#31 By youtube (103.7.57.18|112.85.146.204) on 2013-01-02 01:44

Fine way of telling, and pleasant post to take facts regarding my presentation subject, which i am going to present in school.
louis vuitton store http://louisvuittonstores2013.overblog.com

#32 By louis vuitton store (103.7.57.18|1.197.182.29) on 2013-01-04 23:23

Hey dude. what kind of wordpress theme are you using? i want it to use on my blog too .
nike shox nz http://www.2013nikeshoxnz.com/

#33 By nike shox nz (103.7.57.18|110.124.190.28) on 2013-01-07 07:47

Adding this to twitter great info.
womens nike shox r4 http://www.2013nikeshoxnz.com/womens-nike-shox-r4-c-31_49.html

#34 By womens nike shox r4 (103.7.57.18|110.124.190.28) on 2013-01-07 07:48

Hey dude. what kind of wordpress theme are you using? i want it to use on my blog too .
kids nike shox r4 http://www.2013nikeshoxnz.com/kids-nike-shox-r4-c-31_51.html

#35 By kids nike shox r4 (103.7.57.18|110.124.190.28) on 2013-01-07 07:48

This is one awesome blog.Really thank you! Great.
mens nike shox nz http://www.2013nikeshoxnz.com/mens-nike-shox-nz-c-31_36.html

#36 By mens nike shox nz (103.7.57.18|110.124.190.28) on 2013-01-07 07:49

I was looking at some of your content on this internet site and I believe this internet site is really instructive! Keep on putting up.

#37 By Air Yeezys (103.7.57.18|110.85.68.53) on 2013-01-17 13:04

I'll immediately grab your rss feed as I can't in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you've any? Please let me recognize so that I may subscribe. Thanks.
<a href="http://www.louisvuittonwalletukusa.com/" title="louis vuitton outlet online">louis vuitton outlet online</a>

#38 By louis vuitton outlet online (103.7.57.18|91.236.74.145) on 2013-01-26 23:22

Utterly indited subject matter, regards for selective information. "You can do very little with faith, but you can do nothing without it." by Samuel Butler.
<a href="http://www.louisvuittonbeltukusa.com/" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a>

#39 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|91.236.74.145) on 2013-02-03 13:01

My hope is always that you will just compose some a lot more right here about this topic , I cant wait to have much more nice juicy infos!

#40 By windows 7 key (103.7.57.18|223.199.247.140) on 2013-02-09 02:36

You need to give a little, take a little.

#41 By windows 7 product key (103.7.57.18|111.59.62.233) on 2013-02-09 02:36

????????? ?? ????? ??????????? ????? ?????? ?? ???? ????. ?????, ?????? ????? ?????????!

#42 By windows 7 product key (103.7.57.18|110.180.66.125) on 2013-02-09 02:36

XbXZVa http://www.DWi1XMPP0jh3l9pDiAZhyZdXicPGCzu9.com

#43 By ZMmhOQgIxkJZl (103.7.57.18|119.62.128.172) on 2013-02-12 07:19

We work together <a href=" http://adebaagaoh.panicspace.com/ ">teen girl lolit pic</a> oh my god this is san diego !! those are our benches .. anywho broad is fugly and too skinny .
<a href=" http://isaiamoap.panicspace.com/ ">loli japan image boards</a> i have in an old video tape under the bianca,but i don't know if it's only name she goes by.

#44 By udaczhUvlxyRYrlulgt (103.7.57.18|60.195.251.213) on 2013-02-17 20:52

I support Manchester United <a href=" http://peusuulic.panicspace.com/ ">preteen tittie</a> Lovely girl, lovely tits and body...I am usually not a big fan of masturbation video but this one is good!
<a href=" http://rolagary.panicspace.com/ ">preteen model hacked</a> nie ma to jak wojskowi - ci dopiero umią walczyć - ale gdzie i z kim - HA HA HA

#45 By gcMffQbHdAEvLjPp (103.7.57.18|112.175.18.180) on 2013-02-17 21:56

Do you know each other? <a href=" http://yhylaqehocosa.panicspace.com/ ">video boys preteen</a> Circumcise yourself, shave all the pussies and don't forget to shower at least three times a day! It's very healthy!
<a href=" http://hilicopudici.panicspace.com/ ">preteen cute vlad</a> Anyone know her name? I have seen a couple of her movies, and she only does interracial, but I get BBD (Big Black Dick) envy sometimes.

#46 By gcMffQbHdAEvLjPp (103.7.57.18|175.43.80.151) on 2013-02-17 21:57

Please wait <a href=" http://uciudesife.panicspace.com/ ">asian girl loli</a> Brooke is an awesome come fuck me senseless chick. Love her foul mouth and cock root fucking enthusiasm. I'd jump at the chance to unbuckle my balls in her.
<a href=" http://ukypyceqijajo.panicspace.com/ ">pre loli illegal</a> he obviously never came. the cock was in her mouth when he apparently did and as someone mentioned previously, he hardly had a hard on.

#47 By hNiQOeBPEApB (103.7.57.18|93.170.13.21) on 2013-02-18 00:00

A First Class stamp <a href=" http://uqupoatu.panicspace.com/ ">loliat toplist </a> i wonder if the maintence guys in my complex smell my undies that i take off at the computer cuz they get soaked by my ... i always forget to pick them up and i have routine maintence done. kinda turns me on. find me here lonelyandbored. c o m if you would smell when noone is looking
<a href=" http://ifenemakauro.panicspace.com/ ">ls loliza model</a> A cock like that is just too big! Can never feel what it is like to slam a bitch balls deep.

#48 By GFZIZSkQlVXaT (103.7.57.18|94.59.169.206, 94.59.169.206) on 2013-02-18 02:56

A book of First Class stamps <a href=" http://ucauiirie.panicspace.com/ ">evie model rapidshare</a> I just took a shower and used my handheld shower massager on my clit. I am SO horny right now. I need a nice warm tongue to finish the job.
<a href=" http://lyqypymie.panicspace.com/ ">young models org</a> Those nipples could convert an ass man to a tit man very quickly. Love to see more of her fucking.

#49 By kWtFurYGgbgJVqTKWXX (103.7.57.18|112.175.18.180) on 2013-02-18 05:46

I'm afraid that number's ex-directory <a href=" http://okydeytyik.panicspace.com/ ">sweet teeny models</a> sasha's a hot little whore who loves a good hard ass fucking! i love how she chokes on the big cock! this slut can call me anytime!!
<a href=" http://yotipikof.panicspace.com/ ">webe megan model </a> She is fucking HOT!!! and would be great to fuck. The guys are lucky and know what there doing.. love the black guy who is he?

#50 By lfPVQEuuKOXescB (103.7.57.18|189.14.233.162) on 2013-02-18 08:37