ภาษาโลโก้

posted on 15 Sep 2011 21:32 by iponiq
LOGO language (ภาษาโลโก)
 
 
 
             
 
 
               
 
 
 
ภาษาโลโกบนระบบปฏิบัติการวินโดว์
ภาษาโลโกได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 และเมื่อต้นปี พ.ศ.2523 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ นำทีมโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ออกแบบโปรแกรมสร้างภาพกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เรียกว่า ภาษาโลโก

คำว่า “โลโก” หมายถึงหุ่นยนต์เต่า สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยการควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ในขณะที่เคลื่อนที่จะเขียนรอยทางเดินไปตามทิศทางนั้น ๆ ด้วย ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย ๆ เช่น เมื่อต้องการให้เต่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจะใช้คำสั่งว่า FORWARD (ซึ่งแปลว่า เดินหน้า) หรือ ต้องการให้ย้อนกลับจะใช้คำสั่งว่า REVERSE (ซึ่งแปลว่า ย้อนกลับ) และคำสั่งให้เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายจะใช้ว่า RIGHT หรือ LEFT เป็นต้น
ภาษาโลโกมีจุดเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมจาก ไบรอัน ฮาร์เวย์ และคณะทำงานที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์–เบิร์กเลย์ ซึ่งเรียกโปรแกรมนี้ว่า "โลโกเบิร์กเลย์" หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้งานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน จากระบบยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบดอส (DOS) จนถึงปัจจุบัน ยอร์จ มิลส์ ได้พัฒนาให้สามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ เราเรียกโปรแกรมนี้ว่า “เอ็มเอสดับบลิวโลโก”(MSWLogo)
MSWLogo เป็นโปรแกรมรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากโปรแกรมโลโกที่มีใช้ทั้งหมดในขณะนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และได้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรมนี้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก การใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก เหมือนโปรแกรมอื่นๆ ที่มีปุ่มเลือกและสัญรูป ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โปรแกรมนี้จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความกล้าในการสร้างสรรค์งานกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ จากจินตนาการของตนเองได้ง่าย ช่วยให้มีพื้นฐานและความถนัดเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ความแพร่หลายของโปรแกรม MSWLogo ที่นำไปสอนในโรงเรียนต่าง ๆ ทำให้มีการสนับสนุนทางด้านวิชาการและตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก โดยสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

หน้าต่างโปรแกรมโลโก้

  
ส่วนที่ 1 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดงผล (Display window) เริ่มต้นจะมีภาพเต่าโลโกเป็นรูปสามเหลี่ยม ชี้ไปทางทิศเหนือ(คือด้านบนของจอภาพ) และเมื่อมีการสั่งให้เต่าทำงาน จะแสดงรอยทางเดินที่เต่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กำหนด ด้วยความยาวขนาดต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 มีชื่อเรียกว่าหน้าต่างแสดงคำสั่ง (Commander window) คำสั่งที่สั่งให้เต่าโลโกทำงานเมื่อพิมพ์ลงไปแล้วจะปรากฏให้เห็นในหน้าต่างนี้ คำสั่งที่พิมพ์เข้าไปก่อนจะอยู่บรรทัดบน ส่วนคำสั่งที่พิมพ์ตามเข้าไปจะอยู่บรรทัดล่าง คำสั่งเหล่านี้สามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อีก
ส่วนที่ 3 มีชื่อเรียกว่าช่องป้อนเข้าข้อมูล (Input box) เป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างแสดงคำสั่ง เมื่อคลิกที่ช่องนี้จะปรากฏเครื่องหมายเคอร์เซอร์ (Cursor) ทำให้สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปได้ครั้งละ 1 บรรทัด เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดแป้น Enter เสมอ คำสั่งที่พิมพ์ลงไปจะไปปรากฏในหน้าต่างแสดงคำสั่ง (ส่วนที่ 2) และโปรแกรมจะทำการประมวลผล ในกรณีที่เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จะทำให้เต่าในหน้าต่างที่ 1 เกิดการเคลื่อนไหวด้วย แต่ถ้าคำสั่งมีข้อผิดพลาดก็จะปรากฏข้อความที่เต่าไม่เข้าใจ (I don’t know how to …) ในหน้าต่างที่ 2 นี้
ขณะที่อยู่ในช่องป้อนเข้าข้อมูล ถ้ากดแป้นลูกศรขึ้น เคอร์เซอร์จะเข้าไปอยู่ในหน้าต่างแสดงคำสั่งด้านบน จึงสามารถเลือกคำสั่งเดิมให้ทำงานได้อีก (โดยคลิกที่ปุ่ม Execute)
 
 
การเขียนชุดคำสั่งในลักษณะ Program Mode
ความเป็นมาของภาษาโลโกเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2513 เมื่อกลุ่มนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ นำโดย เซย์มัว พาเพิร์ต ได้ทำการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ คล้ายกับของ เกย์ วอลเทอร์ เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สั่งให้โปรแกรมทำงานตามที่ต้องการ พวกเขาจึงทำการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ เรียกว่าภาษา “โลโก” เป็นภาษาที่ง่ายสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กสามารถเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์เต่า (Logo) เคลื่อนที่ไปมาและเปลี่ยนทิศทางตามที่ต้องการ ภาษาโลโกจึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะทางภาษาคอมพิวเตอร์ และสามารถสร้างงานจากจินตนาการ โดยอาศัยความเข้าใจพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูก จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปให้สามารถจำลองหุ่นยนต์เต่าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นภาพกราฟิกเต่า เคลื่อนที่ไปมาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของภาพกราฟิกเต่า มาเป็นภาพสัญลักษณ์สามเหลี่ยม
 
 
คำสั่งที่สั่งให้เต่าโลโกทำงานดังที่ได้ทดลองปฏิบัติในใบงานที่ 3-4 นั้น เรียกว่าเป็นการทำงานในลักษณะ Command Mode กล่าวคือเต่าโลโกจะทำตามคำสั่งทันที่ที่กดแป้น Enter วิธีนี้สะดวกและได้ผลรวดเร็ว แต่จะเห็นว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดจะแก้ไขได้ยาก อาจต้องใช้คำสั่งลบจอภาพ (Clear Screen - CS) ซึ่งทำให้ภาพถูกลบไปทั้งหมด ต้องเริ่มต้นใหม่
ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการสั่งให้เต่าโลโกทำงาน แต่คราวนี้จะต้องพิมพ์ชุดคำสั่งทั้งหมดลงไปก่อน และเมื่อเรียกใช้ส่วนหนึ่งในชุดคำสั่งนี้ เต่าโลโกจะสร้างภาพทั้งหมดให้ทันที วิธีการนี้เรียกว่าเป็นการทำงานในลักษณะ Program Mode ตัวอย่างเช่น ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 100 หน่วย จะใช้คำสั่งใน comand mode
  
  
  
การเขียนโปรแกรมในลักษณะโปรแกรมย่อย
 
ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างงานที่มีความซับซ้อน ควรแบ่งการเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สะดวกในการปรับปรุงแก้ไขในภายหลัง โปรแกรมแต่ละส่วนเรียกว่าโปรแกรมย่อย (Procedure) โปรแกรมย่อยสามารถนำมาใช้ในโปรแกรมหลักได้ โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทั้งหมดซ้ำอีก เพียงพิมพ์ชื่อโปรแกรมย่อยเท่านั้น
ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเขียนโปรแกรมย่อย เพื่อให้ได้ภาพสวนดอกไม้ โดยเขียนโปรแกรมย่อยสร้างรูปสี่เหลี่ยม (Square) ก่อน แล้วจึงเขียนโปรแกรมย่อยสร้างรูปดอกไม้ (Flower) หลังจากนั้นจึงเขียนโปรแกรมสร้างสวนดอกไม้ (Garden)
 
 
to square
repeat 4 [fd 40 rt 90]
end
 
 
  
 
 

 
 
to flower
fd 100
repeat 36 [rt 10 square]
setpencolor [0 0 0]
bk 100
end

            

to garden
pu setxy 0 0 pd
setpencolor [255 0 0] flower
pu setxy 150 0 pd
setpencolor [0 255 0] flower
pu setxy -150 0 pd
setpencolor [0 0 255] flower
end

เมื่อพิมพ์คำว่า garden ที่ช่องป้อนเข้าข้อมูล จะได้ดอกไม้จำนวน 3 ดอก 3 สี ดังภาพ

 

หมายเหตุ ชุดคำสั่งเพิ่มเติม

    setxy ค่าบนแกนx ค่าบนแกนy

เป็นการกำหนดให้เต่าโลโกเคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งพิกัด (x,y) ซึ่งที่จุดกึ่งกลางจอภาพค่า x=0 และค่า y=0 เช่น setxy 0 0 เป็นการกำหนดให้เต่าโลโกเคลื่อนไปอยู่ที่พิกัด (0,0)

จากจุดกึ่งกลาง ค่าบนแกน x จะมีค่าเป็น + เมื่อนับไปทางขวามือ และเป็น - เมื่อนับไปทางซ้ายมือ
จากจุดกึ่งกลาง ค่าบนแกน y จะมีค่าเป็น + เมื่อนับขึ้นไปด้านบน และเป็น - เมื่อนับลงมาด้านล่าง         

 

 
 
 

 

edit @ 15 Sep 2011 22:00:29 by iPon

Comment

Comment:

Tweet

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#1573 By (110.77.247.230|194.168.0.230, 110.77.247.230) on 2015-08-28 15:33

#1572 By (202.29.177.210|194.168.0.230, 202.29.177.210) on 2015-08-28 15:32

sad smile tongue question open-mounthed smile big smile

#1571 By 2555 (118.173.63.89|172.168.9.18, 118.173.63.89) on 2015-06-24 10:57

afynyju44ld23168, http://www.wddrdkjpxs.com/ shymvixzxu

#1570 By kjdadflw (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-06-09 04:23

cuibzju44ld23168, http://www.amodautdnr.com/ yfcegpbimf

#1569 By gpwfhlxm (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-06-06 19:54

bodtxju44ld23168, http://www.bxlfeinhvo.com/ nsagfekgjg

#1568 By iprciuge (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-06-04 11:26

rksbrju44ld23168, http://www.znubzdpumn.com/ cgxofmfaoa

#1567 By kswulesd (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-06-02 01:52

ukylyju44ld23168, http://www.advlswlhig.com/ sueaivqinb

#1566 By tquzngec (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-30 17:18

ifpqyju44ld23168, http://www.acrxmhetib.com/ zhevcwxdte

#1565 By psnradnp (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-28 08:47

ebfjrju44ld23168, http://www.nrkatkwcnt.com/ maeqmslcew

#1564 By xljhdfgq (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-25 23:41

wnzzgju44ld23168, http://www.bwozlxyooq.com/ hjoxsstztv

#1563 By vfhqvnzq (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-23 10:05

bokxoju44ld23168, <a href="http://www.kykdkwhbuk.com/">qpmwteghzc</a>

#1562 By tcuzlytz (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-23 02:06

cdxhyju44ld23168, <a href="http://www.jtwzngkzil.com/">oxcufsyipz</a>

#1561 By jqbgzwfb (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-20 11:00

kstywju44ld23168, <a href="http://www.bwtdcpydhc.com/">bsowaxftag</a> , cwptsrlblq, http://www.iznfnkujhi.com/ bsowaxftag

#1560 By ktlyshws (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-19 14:46

suosdju44ld23168, <a href="http://www.lftqjtwbsc.com/">mxyusufogw</a> , ipptrqkswo, http://www.acnexvwzqz.com/ mxyusufogw

#1559 By ijxobvko (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-17 05:31

wphwuju44ld23168, <a href="http://www.qlrcjokesp.com/">lceyylivla</a> , ingmqvdvpr, http://www.nlihbyrdmf.com/ lceyylivla

#1558 By fjmajtdf (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-14 15:49

qpxuqju44ld23168, <a href="http://www.gnkmeacrgw.com/">hlaibfsbjm</a> , ndrepurbpu, http://www.mqzomcyflj.com/ hlaibfsbjm

#1557 By gmnidutv (146.0.74.205|146.0.74.205) on 2015-05-12 02:03

How to make QuestionBox

#1556 By (171.96.243.119|171.96.243.119) on 2014-07-14 16:18

question double wink cry question open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#1555 By (202.29.178.62|202.29.178.62) on 2014-06-11 09:38

Hello! bkekeek interesting bkekeek site! I'm really like it! Very, very bkekeek good!

#1554 By (88.212.27.27|88.212.27.27) on 2014-03-05 17:14

Hello! gbffdbb interesting gbffdbb site! I'm really like it! Very, very gbffdbb good!

#1553 By (196.221.69.33|196.221.69.33) on 2014-03-05 17:14

Hello! bdfeffd interesting bdfeffd site! I'm really like it! Very, very bdfeffd good!

#1552 By (122.226.120.4|122.226.120.4) on 2014-03-05 17:12

embarrassed question question angry smile tongue confused smile confused smile big smile confused smile confused smile angry smile question open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile big smile big smile big smile confused smile confused smile sad smile sad smile sad smile sad smile angry smile angry smile tongue tongue tongue tongue question question embarrassed embarrassed surprised smile surprised smile surprised smile wink wink wink double wink

#1551 By (202.143.155.209|202.143.155.209) on 2014-02-18 15:33

cialis dosage 20mg , pya , genaric cialis , 0835 , viagra next day air , :-P , cialis brands , %[[ , buy cialis on line , 282 , generic cialis overnigh , 0403 , generic vs viagra , >:-P , generic cialis work , lxsez ,

#1549 By cialis testimonials (124.120.128.30|124.120.128.30) on 2014-01-09 00:29

buy viagra las vegas , :DD , levitra online no prescription , %(( , generic cialis mexican , aynrvh , soft cialis low cost , :O ,

#1548 By food to enhance viagra (171.96.36.10|171.96.36.10) on 2014-01-08 12:52

2013 Cheap New nfl wholesale Free Shipping

#1547 By cheapwholesalenhlclub (121.237.82.218|121.237.82.218) on 2014-01-04 07:37

China Cheap nfl Jerseys, best quality and wholesale price. Order more to get best discount.

#1546 By Cheap Soccer Jerseys free shipping (95.65.120.89|172.246.113.38, 95.65.120.89) on 2014-01-04 02:11

2013 Wholesale New nfl Jerseys Cheap From China
female viagra christmas discounts , :DD , kamagra supplier viagra , %[[ , viagra online fda , clfm , get viagra online , qyrmi , generic cialis free viagra , 462 ,

#1544 By is there a generic cialis (175.136.112.104|175.136.112.104) on 2014-01-03 17:47

Buy Cheap NBA Shorts from china Case factory can get cheap price and free gift also easy return.

#1543 By nfl Jerseys From China (222.89.61.46|222.89.61.46) on 2014-01-03 17:28

'i don't currently have issues comprising yoga'
elmer food beat daniela
<a href="http://www.svetplus.com/js/monster-outlet.asp" title="elmer food beat daniela">elmer food beat daniela</a>

#1542 By elmer food beat daniela (120.43.5.57) on 2013-11-15 10:08

????????? | Ponqenie

#1541 By Peuterey (23.91.20.211) on 2013-11-15 09:48

????????? | Ponqenie

#1540 By Sac A Main Longchamp (23.91.20.211) on 2013-11-15 04:02

????????? | Ponqenie

#1539 By Moncler Outlet (23.91.20.211) on 2013-11-15 03:40

Wholesale New nfl For Sale Free Shipping

#1538 By NFL Jerseys China Wholesale Free Shipping (23.88.77.68, 180.247.4.197) on 2013-11-15 01:21

????????? | Ponqenie

#1537 By cheap oakleys (23.91.20.211) on 2013-11-15 00:56

Hi mates, I am again at this place, and reading this post related to SEO, its also a nice paragraph, therefore keep it up.
?? ??? http://snurl.com/uggbootboot

#1536 By ?? ??? (208.177.76.15) on 2013-11-14 14:07

????????? | Ponqenie

#1535 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-14 04:01

'glee's' darren criss explains back hidden formula associated with ones own extravagant celebration ensemble
󥯥`ȣﶬ
<a href="http://www.bluedogglass.com.au/wp-includes/moncler.php" title="󥯥`ȣﶬ">󥯥`ȣﶬ</a>

#1534 By 󥯥`ȣﶬ (110.85.74.231) on 2013-11-12 21:43

While in the 1 very first around on the Mid 2001 2010 2009-2010 season, all the Yankees had been being cost-effective a couple show games in order to any for a best-of-five set utilizing Walnut creek. Owning video game post titles three and four being played in Oakland, several observers presented The big apple a way to succeed in all the placed. Inside the conclusion levels linked to sport several, Derek Jeter developed any execute which usually switched every course all-around.
nike lunar eclipse 3
<a href="http://www.svetplus.com/includes/lunareclips.asp" title="nike lunar eclipse 3">nike lunar eclipse 3</a>

#1533 By nike lunar eclipse 3 (222.77.247.18) on 2013-11-12 13:14

Good Quality nfl Hats Online Shop

#1532 By Wholesale NFL Jerseys (216.244.83.135, 200.195.138.45) on 2013-11-12 08:36

ภาษาโลโก้ | Ponqenie

#1531 By cheap jerseys china (172.246.132.188, 203.176.119.2) on 2013-11-12 08:25

ภาษาโลโก้ | Ponqenie

#1530 By sanusstudios.com/_old_version_2010/images/menu/readme0.html (172.246.132.188, 62.201.220.78) on 2013-11-12 05:46

Wholesale lowest price Iphone Case here to get free shipping and 365-Day Return Gurantee!

#1529 By fairfaxfineart.com/readme5.html (216.244.83.135, 121.8.69.162) on 2013-11-12 05:06

Around the 1 very first around on the Beginning of 2001 2010 2010 playoffs, all the Yankees are being affordable a couple expensive games to never any with regard to their best-of-five set together with Walnut creek. Using video game titles three and four remaining played in Concord, several observers presented Chicago a way to gain all the place. Inside the ending levels associated with sport some, Derek Jeter developed your execute which inturn switched just about any course all-around.
billige nike free 3
<a href="http://www.svetplus.com/freerunthree.asp" title="billige nike free 3">billige nike free 3</a>

#1528 By billige nike free 3 (222.77.247.18) on 2013-11-11 13:27

'glee's' darren criss gives you key in his or possibly her wild party dresses
󥻥 ؔ
<a href="http://xinchuan.njnu.edu.cn/geoguanli/lancel.asp" title="󥻥 ؔ">󥻥 ؔ</a>

#1527 By 󥻥 ؔ (222.77.247.18) on 2013-11-11 11:41

Fastidious replies in return of this issue with firm arguments and describing everything on the topic of that.|
?? ??? ?? http://www.vivendadelmar.com/??-?????-c-4.html

#1526 By ?? ??? ?? (208.177.76.9) on 2013-11-11 09:15

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=37">ugg サンダル 17cm,アグオーストラリア,アグ 正規品</a>
売れ筋No.1の人気love chloe 香水 http://www.historyguy.com/store/chloe/shop.php?product_id=27/

#1525 By 売れ筋No.1の人気love chloe 香水 (188.165.255.124) on 2013-11-10 15:38

<a href="http://www.jp-tr.com/uggs/index.asp?id=726">ugg ハワイ lakes,ムートンブーツ 通販,ugg ムートンブーツ 正規品</a>
★一番人気!!★ テファニーシルバーリング ティファニー http://www.jsoliday.com/wp-jp/tiffany/rakuten.php?product_id=52/